A passion for life – 5QQ’s to Michael Eis

(Please Scroll down for english version)

Som jeg har skrevet før, så har jeg jeg bestemt at fredagen bliver den faste 5 QQ’s dag. Dvs hver fredag vil jeg forsøge at introducere jer til en person jeg mener i alle bør lære at kende, af den ene eller anden årsag.

Hovedpersonen i dag, hedder Michael Eis. Michael kender jeg tilbage fra ca 2001/2002, hvor vi havde et samarbejde. Fælles er, at vi begge er forblevet i onlineverden, og vi begge er yderst passionerede med det vi laver. Michaels nye projekt “Crowdfunding” er yderst interessant, og da jeg er en sucker for projekter lavet med hjertet, syntes jeg at i skal møde ham! (I kan læse mere om crowdfunding her!)

Kort fortalt kan Michael som person beskrives således:
Bymenneske der elsker byens puls, født i KBH, men føler sig hjemme i alle byer med mere end 500.000 mennesker (og Århus).

Først uddannet som officer i Royal Danish Airforce og derefter bankmand – men er heldigvis kommet videre i livet. Entrepreneur med alt hvad det kan trække – nogen gange desværre ikke nok, men siden 1997, hvor han startede sin første webbutik (Kontorartikler.dk – nyt site på vej), med mere end 9600 b i sekundet.

Gift, 3 børn, og ingen pensionsopsparing. Living on the edge.

Michael Eis
Michael Eis

Og nu til de famøse 5 QQ – here we go, og tag godt imod ham!

Hvad arbejder du med nu, og hvorfor?
Pt ligger mit fokus på at gøre “crowdfunding” til en succes i Danmark. Det løber endnu ikke helt rundt, så brød og smør på bordet bliver leveret af mine webshops www.moleskine.dk (nørdede notebooks med en fed historie), www.kontorartikler.dk (nyt site på vej) og snart udgives min app til iphone/android, hvor man kan bestille takeaway sushi over hele landet (og forhåbentlig snart Europa). Læs mere om Boomerang på: Twitter @booomerang_DK ; Facebook,  og vores hjemmeside.

Hvem/hvad inspirerer dig, og hvorfor?
Der er meget der inspirerer mig: At stå op om morgenen, og tænde for min espressomaskine. Lyden af musik i mine BOSE høretelefoner. Se solen stå op, og tænke over hvor velsignet jeg er at jeg har børn. At være i stand til at rejse. Gå ned af Alte Schönhauser Allé i Berlin, og vide, at jeg ikke behøver at bruge penge for at føle mig rig. At tænke på mine venner, og tilgive dem deres fejltagelser – ligesom de tilgiver mig mine, og stadig elske dem. Altid at forsøge at blive et bedre menneske. At lytte til gamle taler fra dengang ord betød mere i verden. At stå op hver dag og tænke “I dag går jeg igang med at lave den dokumentarfilm jeg altid har drømt om at lave. Ja, jeg kunne blive ved!

Hvad er din passion her i livet, og hvad gør dig lykkelig?
Kan jeg kopiere svaret fra forrige spørgsmål? Nej? Tænkte det nok 🙂
Jeg føler mig lykkelig, når jeg indser at jeg ikke er alene, at der er nogen der elsker mig. Det er virkelig noget der er gået op for mig, som jeg bliver ældre. Det gør mig lykkelig, at opdage at jeg ind imellem også tager fejl. Jeg har en passion for dokumentarfilm. Det gør mig lykkelig at bo i Danmark. Jeg har ligeledes en passion for at give så meget som muligt, for som min kone siger, så kommer det 3-fold tilbage. Det gør mig lykkelig at se mennesker der er forelskede og smiler, og det gør mig lykkelig at have erkendt, at jeg ikke er den vigtigste person i mit eget liv!

Hvad er det bedste råd du kan give dit yngre selv #Dearyoungme?
Just do it ! Uanset hvad – bare gør det! Og med det liv jeg har haft indtil videre, så ville jeg gøre det hele én gang til – dog 4 gange mere passioneret, med mere kærlighed, gladere, værre, og med lidt mere dans involveret.

Jeg ville sige #Dearyoungme: Hold k*ft hvor ser du godt ud, smil og gå ud og besejr verden. Så ville jeg have fået endnu mere ud af livet – mere lykke, mere kærlighed, mere af alt, end jeg allerede har.

Hvad er dine drømme og håb for fremtiden?
Mine drømme og håb er, at jeg kan gøre en forskel. Ikke blot for mine børn, mig selv og min familie, men også for Danmark. En af mine drømme er at give kreative projekter en ny platform med booomerang.dk. En platform til succes. En masse hårdt arbejde og lidt held er med i den drøm. Min drøm er at blive gammel nok til at kunne se en stor forskel, og være en del af den forskel. Min drøm er at blive mine børns bedste ven, så de involverer mig i alle deres hemmeligheder, selv når jeg bliver “ham den gamle med gråt hår”.  At være lykkelig og gøre andre mennesker lykkelig, så jeg overvejer at lave en kopi af  “The Compliment Guys” ….Jep, det bliver mit nye personlige projekt!

Twitter @michael_eis
booomerang.dk
sushitakeaway.dk (i produktion/på vej)

Jeg håber i fandt ham inspirerende 🙂

/Divalove fra Rikke

——————–

As I’ve written before, I have decided that Fridays are the fixed 5 QQ’s day. Every Friday I will try to introduce you to someone I think you all should get to know, for one reason or another.

The star today is named Michael Eis. I know Michael from back around 2001/2002, when I took my first babysteps within this “new” big internet/e-commerce world. Michael ran back then Kontorartikler.dk – (New site is being created (online office supplies)) and we started doing some business together. Since then we’ve both started new projects, but we both remained in the online world, and we are both extremely passionate in everything we do.

Briefly, Michael as a person can be described as follows:
City person who loves the city’s pulse, born in Copenhagen, but feels at home in all cities with more than 500,000 people (and Aarhus).

First trained as an officer in the Royal Danish Air Force and then a banker – but fortunately moved on in life. Entrepreneur with all of his heart – sometimes unfortunately not enough, but since 1997, when he started his first web store (Kontorartikler.dk), with more than 9600 bee second.

Married, 3 children, and no retirement savings. Living on the edge.

Michael Eis
Michael Eis

And now for the infamous 5 QQ – here we go!

– What do you do for a living and why?

Right now my focus is on making crowdfunding a sucess in Denmark – it’s not yet a living financially – so to get bread & butter on the table I have the webshops http://www.moleskine.dk (nerdy notebooks with a great story), http://www.kontorartikler.dk and soon getting a app for iphone/android on the market, for ordering takeaway sushi allover Denmark and later (hopefully) Europe. More: Twitter @booomerang_DK ; Facebook: http://www.facebook.com/booomerangdk ; Web: http://www.booomerang.dk

Who/what inspires you (and why)?

A lot of things inspires me: getting up in the morning, turning on my espressomachine. The sound of music in my BOSE headphones. Seeing the sun get up and think of how blessed I’m to have kids. Being able to travel. Walking down Alte Schönhauser Allé in Berlin knowing I don’t have to spent money to fell rich. Thinking of my friends and forgive them all they mistakes – as they forgive mine – and still love them all. Trying to be a better person. Listen to old speeches from a time when words had more meaning. To wake up every day and think: today I’ll start to make that documentary I always wanted to make…oh yeah, I could go on !

What is your passion in life, and what makes you happy?

Can I copy the answer from the former Q ? No. didn’t think so, allright…. ! It makes me happy to realize i’m not alone, and that somebody loves me. And I do realize that a lot as I’m getting older. It makes me happy to see that sometimes I’m wrong. I have a passion for documentary movies. It makes me happy to live in Denmark. I have a passion for trying to give as much as possible – because my wife tells me it will come back times 3. It makes me happy to see people in love and smiling. It makes me happy to have realized that I’m not the most important person in my own life.

– What is the best advice you would give your younger self #Dearyoungme?

Just do it ! No matter what – just do it. And with the life I have had so far, I would ‘just do it’ all again – but 4 times more passionate, more loving, more happy, more bad and with a little more dancing involved. I would say to #Dearyoungme: F*ck you look good, smile and go get the world. Because that would have gotten me even more in life, more happiness, more love, more everything – then I allready have.

What are your dreams and goals for the future?

My dream and goal is to make a diffenrence. Not only for my kids, myself and my family. But also for Denmark. One of my dreams is to been the one that gave creative project a new platform with booomerang.dk. A platform for success. A lot of hard work and luck is in that dream. My dream is to get old enough to see the next big change –and to be a part of that change. My dream is to be my kids best friend so they let me in on all they secrets, even when I’m the dude with grey hair. To be happy and make people happy – so I’m thinking of making a copy of “The Compliment Guys”….yes, that’s the next personal project

Twitter @michael_eis
booomerang.dk
sushitakeaway.dk (under construction)

Advertisements