Meet a Diva-designer – 5 QQ’s to Maise

(scroll down for English version)

Så alle i diva-elskere … I dag har jeg fornøjelsen af ​​at præsentere en fantastisk divalicious modedesigner. Hendes navn er Maise Deckmann Traasdahl, og  jeg er vild med hendes designs. Hvis du er en sand diva, vil du også elske det hun laver – Det gør jeg i hvert fald! Hun designer drømme udi glamour og fordums storhed.

Med sine kompromisløse designs, og hendes flair for kvalitet og pasform, lykkedes det designeren Maise Deckmann Traasdahl, at skabe eksklusive, ekstravagante og meget feminine kollektioner.

Hun er inspireret af divaer fra 40’erne, og modehuse som Chanel og Lanvin. Stilen er vintage, klassisk og sensuel. Dette synes at passe meget godt ind i det nye billede af den moderne kvinde, der ønsker ikke blot kvalitet, holdbarhed og klasse, men også ønsker at klæde sig feminint, fremhæve sin kvindelige magt, både på arbejdspladsen, såvel som i sin fritid.

Hvad laver du professionelt, og hvorfor?
Jeg er tøjdesigner, faktisk ser jeg mig selv som kjoleskaber. Jeg er kunstner og forholder mig kunstnerisk til faget. Det er en stor ekspressiv kilde for mig. Jeg er vokset op i en familie fyldt med kunstnere. Både billedkunstnereog musikere.
Min egen udtryksform er primært at skabe beklædning, men jeg skriver også digte og noveller.

Hvem/Hvad inspirerer dig?
Jeg er meget inspireret af kvinden som sådan og i sær arketypen Divaen. Divaen i filmhistorien, i form af muser i det kunstneriske univers, store kvindelige personer i historien og kvinder som jeg føler mig inspireret af. Det kan være alt fra Marylin Monroe til en kvinde jeg tilfældigt møder. Jeg får lyst til at fortælle hendes historie – fortolke den. og det gør jeg gennem et univers af kjoler og kreationer. Jeg danner film inde i mit hoved hvor alle mine kjoler er kostumer…

Hvad er din passion her i livet, og hvad gør dig lykkelig?
Min passion er naturligvis at udtrykke mine tanker og følelser til fortolkninger i forskelligt stof – primært beklædning. Jeg ser ikke den store forskel på at skrive en digtsamling og at skabe en kollektion. Det giver den samme følelse af tilfredshed og giver de samme sjælelige op og nedture under tilblivelsen. Jeg bliver meget lykkelig når jeg ser at det jeg har skabt bringer glæde. Og når min kollektion kommer ind af døren og jerg ser at det jeg har tegnet og designet fungerer præsvist som jeg havde tænkt det.

Jeg kan være overvældet af den skønhed jeg ser når en model er i ført mine kreationer og det går op i en større enhed. Så kan jeg græde af glæde. Jeg kan gå i svime over en blondebesætning eller en anden detalje. Og så ejer jeg heldigvis evnen til at glædes over meget små ting. Så jeg er generelt en meget glad person.

Udover min kunst er den allerstørste glæde i mit liv så afgjort mine børn og min familie. Det er en daglig glæde.jeg er meget lykkelig.

Hvad er det bedste råd du vil give dig selv som yngre? #Dearyoungme?
Tro nu på dig selv, du kan jo godt. Du er meget stærkere og klogere end du tror.

Hvad er din personlige stil, og hvem er din favoritdesigner/mærke?
Min stil er rimelig tidsløs. Nærmest svæver frit mellem stilarter, men altid med et stærkt klassisk præg og lidt vintage præget. Kan godt lide de gamle snit som understrejer kvindens figur.

Jeg er ret begejstret for Dior, Lanvin og Chanel

Her er et par billeder af Maises designs:

 

 

 

———————

So divalovers… Today I have the pleasure of introducing an ab-fab divalicious fashion designer. Her name is Maise Deckmann Traasdahl, and she is a 100% divalover. If you are a true diva, you will love her designs. I do!

With her uncompromising design, and her flair for quality and fit, the designer Maise Deckmann Traasdahl succeeds to create exclusive, extravagant and very feminine collections.

Inspired by divas from the 40’s and fashion houses like Chanel and Lanvin, the style is vintage, classical and sensual. This appears to suit very well into the new image of the modern woman who wants not only quality, durability and class, but also wants to dress feminine emphasizing her female power both at work, as well as in her spare time.

What do you do for a living and why?
I am a fashion designer, in fact, I see myself as the dress artist. I am an artist and relate my art to the profession. It is a great expressive resource for me. I grew up in a family filled with artists and musicians.
My own form of expression is primarily to create clothing, but I also write poems and short stories.

Who/what inspires you?
I am very inspired by the woman as such, and especially archetype diva. Diva in film history, in the form of muses in the artistic universe, great female figures in history, and women as I feel inspired by. It can be anything from Marilyn Monroe to a woman I randomly meet. I get the urge to tell her story – interpret it. And do so through a universe of gowns and creations. I form the film inside my head, where all my dresses are costumes …

What is your passion in life and what makes you happy?
My passion is of course to express my thoughts and feelings into interpretations in different fabrics – primarily clothing. I see no great difference between writing a book of poems, and to create a collection. It gives the same feeling of satisfaction, and provides the same emotional ups and downs during the writing. I get very happy when I see that I have created brings joy. When my collection arrives, and I see that what I have drawn and designed works exactly as I had imagined it.

I may be overwhelmed by the beauty I see when a model is wearing my creations and everything seems to connect. Then I weep of pure joy. I can go into a swoon over a lace trim or another detail. And then luckily I own ability to rejoice over very small things. So I’m generally a very happy person.

Besides my art, the greatest joy in my life is definitely my children and my family. They light up my life, and I am very happy.

What is the best advice you would give your younger self #Dearyoungme?
Tro nu på dig selv, du kan jo godt. Du er meget stærkere og klogere end du tror.

What is your personal style and do you have a favorite designer/brand?
My style is reasonably timeless. Always with a strong classical influences and a little vintage. I like the old style which emphasizes a woman’s figure.
I’m pretty excited for Dior, Lanvin and Chanel

You can read more about Maise and her designs here:

/divalove from Rikke

Advertisements